คุณ tik_ ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ 

                                         ID LINE : tik_muangthai
                                เบอร์โทร :  0905594994

                                     E-Mail   sivaporn1233@gmail.com

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ tik_ .09-0559-4994

รายชื่อคลินิกโครงการเมืองไทยเฮลท์แคร์ (94 แห่ง)

 

  รายชื่อคลินิกโครงการเมืองไทยเฮลท์แคร์ (94 แห่ง)

ลำดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท์ ลำดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท์
1 สถานพยาบาลรวมแพทย์กระบี่ กระบี่ 0 7563 2045 8 สถานพยาบาลนวมินทร์ 3 กรุงเทพฯ 0 2918 5080
2 คลินิกเวชกรรมเมโย กรุงเทพฯ 0 2617 6474 9 สถานพยาบาลนันอา กรุงเทพฯ 02 439 5100 -3 
3 จุฬารัตน์ 7 กรุงเทพฯ 0 2328 7653 10 สหแพทย์รัชดา กรุงเทพฯ 0 2275 8120
4 จุฬารัตน์ 8 กรุงเทพฯ 0 2326 7104 11 สหแพทย์หลังสวน โพลีคลินิค กรุงเทพฯ 0 2252 3001-4
5 แบงคอค เฮลท์ คลินิคเวชกรรม กรุงเทพฯ 0 2712 0335-7 12 สถานพยาบาลท่าเรือ กาญจนบุรี 0 3456 2213
6 ศูนย์โรคตา สาขาสุขุมวิท รพ.เมตตาประชารักษ์ กรุงเทพฯ 0 27122 449 13 คลินิกหมอไพบูลย์ กาฬสินธุ์ 04 381 4844
7 ศูนย์อาร์เอสยู เมดิคอล เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 0 2610 0300 14 โสธราเวชโพลีคลินิค พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 03855 1519

  รายชื่อคลินิกโครงการเมืองไทยเฮลท์แคร์ (94 แห่ง)

ลำดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท์ ลำดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท์
15 คลินิกพญาไทเวชกรรม(บ่อวิน) ชลบุรี 0 3877 0200-8 55 คลินิกแพทย์ประกอบกิจ ระยอง 0 3861 4377
16 คลินิกแพทย์สาโรจน์อมรรัตน์ ชลบุรี 0 3815 5423 56 คลินิกแพทย์สราวุธ ระยอง 0 3887 6502
17 คลินิกแพทย์อภิชาติเวชกรรม ชลบุรี 0 3847 3583  57 คลินิกรักสุขภาพ ระยอง 0 3860 1520
18 คลินิกเวชกรรม สมิติเวช แหลมฉบัง ชลบุรี 0 38 320 300 58 คลินิกหมอสุพจน์ ระยอง 0 3862 2001
19 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช ชลบุรี 0 3827 2300 59 คลินิคนิคมอุตฯอีสเทิร์นฯ ระยอง 0 3895 5437-8
20 คลินิกเวชกรรมหมอหลาย ชลบุรี 0 87 368 9520  60 คลินิคหมอวรากร ระยอง 0 1668 3188
21 คลินิกหมอพัลลภ ชลบุรี 0 3824 4185 61 ธนบุรีศรีแกลง อ.แกลง** ระยอง 0 3888 7161-5
22 คลินิคแพทย์นิธิศ ชลบุรี 0 3834 5193 62 ระยองโพลีคลินิค ระยอง 0 3861 2409
23 คลินิคเวชกรรม หมอณัฐ ชลบุรี 081 467 8484 63 โรคตา-โรคเด็ก ระยอง 0 3861 5448
24 แฟมิลี่คลินิกเวชกรรม ชลบุรี 0 3827 7206 64 ศูนย์โรคตาระยอง ระยอง 0 3861 1274
25 ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาบ่อวิน ชลบุรี 0 3834 6644-5 65 ศูนย์ฯ สาขามาบตาพุด ระยอง 0 3868 2166-7
26 ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาพัทยา ชลบุรี - 66 ศูนย์ฯ สาขาระยอง ระยอง 0 3861 1452
27 ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาศรีราชา ชลบุรี - 67 สนง.พญ.จิตรา-นพ.วีระ ระยอง 0 3861 3518
28 ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาสหพัฒน์ ชลบุรี - 68 สุขุมวิทเวชการคลินิก ระยอง 0 3880 0283
29 ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาแหลมฉบัง ชลบุรี - 69 หมอสมบูรณ์  มะลิขาว ระยอง 0 3861 9450
30 ศูนย์ฯ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าฯ สาขามาบตาพุต ชลบุรี - 70 กรุงเทพระยอง สาขาบ่อวิน ระยอง 0 3833 7969
31 สถานพยาบาลชลเวช ชลบุรี 0 3828 4354 -5 71 คลินิกแมคคอร์มิคเวชกรรม ลำพูน 0 5355 4777
32 สถานพยาบาลอมตะ ชลบุรี 0 3834 5847-50 72 คลินิกวิทยาการแพทย์ สงขลา 0 7431 2196
33 เทพปัญญา** เชียงใหม่ 0 5385 2590-99 73 เฉลิมพงษ์คลินิกการแพทย์ สงขลา 0 7431 4995
34 สถานพยาบาลเวชกรรมกรุงเทพ ราชสีมา นครราชสีมา 0 4427 9901 74 คลินิกในเครือสมิติเวช สมุทรปราการ 0 2378 9181-6
35 ณรงค์ศักดิ์การแพทย์ นครศรีธรรมราช 0 7552 8089 75 คลินิกพัฒนะการแพทย์ สมุทรปราการ 0 2706 1965
36 สุริยะการแพทย์ นครศรีธรรมราช 0 7534 5156 76 คลินิกวชิรบารมีการแพทย์ สมุทรปราการ 0 2380 3360
37 คลินิกเวชกรรมธนวัต นครสวรรค์ 0 5632 3242  77 คลินิกเวชกรรมบางนา 3 สมุทรปราการ 0 2750 1060 3
38 คลินิกสมิติเวช แจ้งวัฒนะ คลินิกเวชกรรม นนทบุรี 0 2952 2260 78 จุฬารัตน์ 2 สมุทรปราการ 0 2753 2876-7
39 คลินิกสมิติเวช รัตนาธิเบศร์ คลินิกเวชกรรม นนทบุรี - 79 จุฬารัตน์ 4 สมุทรปราการ 0 2385 2557
40 นนทเวชสหคลินิก นนทบุรี 0 2596 7888 80 ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม สมุทรปราการ 0 2134 6016
41 คลินิกนราการแพทย์ นราธิวาส 0 73512 282 81 สถานพยาบาลเมืองสมุทร สมุทรปราการ 0 2323 4081-3
42 คลินิกแพทย์ชาลี ปราจีนบุรี 0 3728 1611 82 คลินิคบ้านหมอเวชกรรม สระบุรี 081 6486221
43 คลินิกแพทย์พรเทพ ปราจีนบุรี 081 103 446 83 คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชการ สาขาเกาะเต่าะ สุราษฎร์ธานี 0 7745 6661
44 คลินิกเวชกรรมแพทย์ธีรวุฒิ ปราจีนบุรี 08 6327 3414 84 คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชการ สาขาเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 0 7723 9508
45 คลินิคหมอโชคชัย ปราจีนบุรี 0 3728 2690 85 คลินิกเวชกรรมเกาะเต่าการแพทย์ สุราษฎร์ธานี 0 7745 6712
46 คลินิคหมอวิทยา ปราจีนบุรี - 86 วีระพลการแพทย์ หนองบัวลำภู 0 4231 2344-5
47 สถานพยาบาลโสธราเวช กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 0 3728 1920-2 87 คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมด อยุธยา 0 3533 1218
48 หมอนงนิดการแพทย์ ปราจีนบุรี 0 1834 1183 88 คลินิกแพทย์อภิสิทธิ์ อยุธยา -
49 ศิรารักษ์คลินิกการแพทย์ ปัตตานี 0 7341 4880 89 คลินิกเวชกรรมแพทย์อภิชัย อยุธยา 0 3526 1385
50 คลินิค หู คอ จมูก หมออภิชัย ร้อยเอ็ด 0 4351 1487 90 คลินิกหมอประสิทธิ์เวชกรรม อยุธยา 0 3522 4501
51 สถานพยาบาลอันดามัน-ระนอง การแพทย์ ระนอง 0 7783 5960 91 รวมแพทย์โรจนะคลินิค อยุธยา 0 3522 6191
52 กรรชิตการแพทย์ ระยอง 0 3861 1804 92 โรจนะโพลีคลินิค อยุธยา 0 3521 3411
53 คลินิกทรงพล - จันทนา ระยอง 0 3862 3033 93 สหคลินิคนวนครโรจนะ อยุธยา 0 3533 1313
54 คลินิกนพ.ภัทรเชษฐ-พญ.สุปราณี คล้ายเคลื่อน ระยอง - 94 นาคาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคหัวใจ อุดรธานี 0 4232 5864
  
หมายเหตุ
1) โรงพยาบาล ที่สามารถใช้บริการเฉพาะในส่วนของ ผู้ป่วยใน  2) โรงพยาบาล ที่สามารถใช้บริการเฉพาะในส่วนของ ผู้ป่วยนอก
และงดใช้บริการในส่วนของผู้ป่วยนอก  คือ และงดใช้บริการในส่วนของผู้ป่วยใน  คือ
1. รพ.ศิริราช 9. รพ.หนองคาย * 1. รพ.เทพปัญญา
2. รพ.สุรินทร์รวมแพทย์ 10.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่* 2. รพ.ธนบุรีศรีแกลง-อ.แกลง
3. รพ.ชลบุรี 11.รพ.บางมด
4. รพ.พังงา 12.รพ.ปกเกล้า 3). ยกเลิกโรงพยาบาลดังนี้
5. รพ.ขอนแก่น 13.รพ.ราชบุรี 1. รพ.บารมีการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 2/8/2553
6.รพ.สมเด็จพระสังฆราช ที่ 17 14.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 2. รพ.รวมชัยประชารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 1/9/2553
7. รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 15.รพ.รามาธิบดี
8. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ* 16.รพ.ตำรวจ รวมโรงพยาบาล (รัฐบาล) ทั้งหมด 27 แห่ง
รวมโรงพยาบาล (เอกชน) ทั้งหมด 212 แห่ง
รวมจำนวนคลินิก ทั้งหมด 94 แห่ง
รวมจำนวนทั้งสิ้น  333 แห่ง
   ปรับปรุง ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2554  

 

[1] [HOME]

ติดต่อ tik_ ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ 09-0559-4994 sivaporn1233@gmail.com

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310